Image Image Image Image Image

Sondesturing

Sondesturing – peilsturing – niveausturing

Dit is een monitoringssysteem waarmee wij op afstand de bemalingsinstallatie kunnen aansturen en bewaken (voedingsstroom, vacuüm, grondwaterstand, status sturing).

Het aansturen is een gecontroleerde grondwaterverlaging tot een vooraf ingesteld bemalingspeil. Dit bemalingspeil kan variëren in functie van de vordering van de werf.

Bijvoorbeeld wanneer de ondergrondse constructie waterdicht is, maar het bouwwerk nog onvoldoende gewicht heeft om de opstuwende kracht van het grondwater volledig te compenseren.

Een sondegestuurde bemaling wordt:

  • aangewezen (soms al verplicht) bij langlopende bemalingen
  • toegepast bij bemalingen met een belangrijke invloed op de omgeving:
    • het beperken van de mogelijke invloed op een natuurgebied
    • graduele grondwaterverlaging bij zettingsrisico’s

Voordelen sondegestuurde bemaling:

  • Debietreductie
  • Minder invloed naar de omgeving door verminderde reikwijdte
  • Besparing op stroomverbruik