Image Image Image Image Image

Bronbemaling

Wat is bronbemaling ?

Bronbemaling is een proces waarbij men tijdelijk, of permanent, het grondwaterniveau verlaagd
tot op een bepaald gewenste diepte om werken uit te kunnen voeren, o.a. :

 

  • bouwputten (kelders, ondergrondse garages, funderingen)
  • mestputten
  • rioleringswerken, pompstations
  • huisaansluitingen
  • zwembaden, zwemvijvers
  • hoogspanningsleidingen
  • archeologische sites
  • stabiliteitswerken (dijken, taluds)
  • enz. …

 

Dit proces gebeurd d.m.v. het plaatsen van verticale filters, machinaal of met de hand geboord,
die vervolgens aangesloten worden op moerbuizen die leiden naar een pomp.
De boordiepte hangt natuurlijk af van de uit te voeren werken.
D.m.v. van de filterinstallatie kan de zuigerpomp het water als het ware opzuigen (vacuümwerking)
om dan te lozen in o.a.: een riool, verzinkingput, natuurgebied, gracht of beek, enz. …

 

Als de werkzaamheden van de aannemer voltooid zijn kan de pompinstallatie stilgelegd en weggehaald worden zodanig dat het bereikte grondwaterniveau
op natuurlijke wijze terug kan stijgen tot op het niveau van voor de werken.

 

Deze woorden worden ook veelal gebruikt in de volksmond:
grondwaterverlaging, filters, droogzuiging.