Image Image Image Image Image

Peilbuismeting

Overal meten, monitoring en rapporteren

Een meetpunt is een internet gekoppelde datalogger die metingen doet en registreert en de verzamelde gegevens op gezette tijden verstuurd naar het portaal. De meetgegevens kunnen via het portaal automatisch naar u gemaild worden (PNG-bestand).

Waar kunnen peilbuismetingen geplaatst worden?

  • binnenin de te bemalen zone, ten einde de bemalingsdiepte optimaal in te stellen
  • net buiten de te bemalen zone, om bijvoorbeeld na te gaan of het effect van de afsluitende schermen voldoet aan de eisen en de verwachtingen
  • op enige afstand van de te bemalen zone om na te gaan of de verhanglijn voldoet aan de verwachtingen

Datalogger

 

Datalogger 2

 

 

Peilbuis