Image Image Image Image Image

Peilbuismeting

Peilbuismeting

Een meetpunt is een internet gekoppelde datalogger die metingen doet en registreert en de verzamelde gegevens op gezette tijden (per x aantal uren of per dag) verstuurd naar het portaal. De instellingen zijn afhankelijk van de gestelde eisen. De meetgegevens kunnen via het portaal automatisch naar u gemaild worden.

Waar kunnen peilbuismetingen geplaatst worden?

  • voorafgaand aan de bemalingsperiode om de schommelingen in de grondwaterstand op te volgen (seizoen – natte en droge periodes) t.b.v. de opmaak van de bemalingsstudie
  • binnenin de te bemalen zone, ten einde de bemalingsdiepte optimaal in te stellen
  • net buiten de te bemalen zone, om bijvoorbeeld na te gaan of het effect van de afsluitende schermen voldoet aan de eisen en de verwachtingen
  • op enige afstand van de te bemalen zone om na te gaan of de verhanglijn voldoet aan de verwachtingen

Datalogger

 

Datalogger 2

 

 

Peilbuis

 

datalogger controle sondesturing