Image Image Image Image Image

Erkend boorbedrijf

Vanaf 1 januari 2017 mogen boorwerkzaamheden (op enkele uitzonderingen na) alleen nog door boorbedrijven uitgevoerd worden die over een VLAREL erkenning beschikken.

Bronbemaling Bostoen heeft een erkenning verkregen voor discipline 1:

  • bemalingen en draineringen als vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.3, 53.4 en 53.5 van de indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, ยง 1, van het decreet Milieubeleid.

Aan deze erkenning is ook een rapporteringsverplichting verbonden
(artikel 53/6 van het VLAREL).
Dit betreft minimaal tweemaandelijks het overmaken van een inventaris (met boorverslag) van de werken, die in de voorbije periode zijn uitgevoerd.